پنجره UPVC کلنگی در ترکیب با بازشو و ثابت

دوشنبه, 10 خرداد 1395 ساعت 08:53 نوشته شده توسط 

ترکیب پنجره های UPVC کلنگی با مدل های ثابت و باز شو یکطرفه یا دو طرفه نوع مرسومی از استفاده این نوع بازشو می باشد.

همانطور که در عکس مشاهده می کنید این نوع بازشو با دو پنجره بازشو و یک پنجره ثابت ترکیب شده است.