نمای بیرونی پنجره UPVC

دوشنبه, 10 خرداد 1395 ساعت 08:53 نوشته شده توسط 

تصویر روبرو نمایی از بیرون پنجره های UPVC مدل کلنگی است.