پنجره دوجداره کشویی جفت ریل

دوشنبه, 10 خرداد 1395 ساعت 18:40 نوشته شده توسط 

استفاده از دو ریل کشویی در درب و پنجره دوجداره جفت ریل وینتک موجب کاهش میزان عایق بندی این مدل پنجره دو جداره UPVC شده است، لازم بذکر است با این حال میزان عایق بندی آن نسبت به پنجره های قدیمی(چوبی و آهنی) بسیار بیشتر و محسوس می باشد ودلیل برعدم تعویض پنجره های قدیمی با پنجره دوجداره کشویی نمی شود